top of page
images (1).png


 
1 TAKMIČARSKE KATEGORIJA

2 INFORMATIVNE KATEGORIJE 


 

 Četvrti festival angažovanog etnografskog filma „Vizantrop” biće održan od 07 do 11. septembra 2022. godine u Beogradu u Društvenom centru KROV (Kraljice Marije 47) Na festivalu će biti prikazana najjnovija ostvarenja svetske i domaće produkcije koja se bave najaktuelnijim pitajima, od ugrožavanja biodiverziteta u urbanim i ruralnim krajevima, preko gradjanskog aktivizma, narodne medicine koja poboljšava zdravlje zajednice i mnogo drugih tema koje su svojstvene angažovanom etno filmu.

 Ove godine, filmovi su raspoređeni u tri kategorije: „Jednakost i zajedništvo“, „Ekologija i društveni aktivizam“, i "Ženski film". 

 Ženski film (informativni program) je nova kategorija filmova na 4. festivalu „VIZANTROP“ u kojoj su žene naspram ili iza kamere. Ova kategorija je namenjena etnografskim i dokumentarnim filmovima o ženama, njihovom aktivizmu i svakodnevnoj ulozi u zajednicama; o materinstvu u zonama ratnih sukoba, migracijama, radničkom položaju, materinstvu na rubu neoliberalnog kapitalizma, ženskom pisanju, ženskom aktivizmu; o ženskim kolektivima koji pojačavaju najveće učešće sa feminističke tačke gledišta na filmu i o političkim inicijativama za rodnu ravnopravnost.

Nagrađeni autor u glavnoj kategoriji "Jednakost i zajedništvo" imaće priliku da bude deo rezidencijalnog programa Društvenog centra "Krov", koji podrazumeva mentorstvo i boravak u Beogradu za potrebe snimanje etnografskog filma.


IZLOŽBA FOTOGRAFIJA ANGAŽOVANE RADIONICE IGORA ČOKA

SPECIJALNI PROGRAMI


 


 
4 DANA PROJEKCIJA

RADIONICA FOTOGRAFIJE IGORA ČOKA

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA


 

bottom of page