© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com

Predstavljamo peti broj časopisa Vizantrop

January 20, 2018

 

 

Iako mnogi žele vizualnu antropologiju svesti na običan hobi snimanja filmova u slobodno vrijeme, ona svoj status naučne discipline dokazuje već desetljećima kroz longitudinalna naučna istraživanja, filmske i digitalne projekte koji postaju (i ostaju) dio akademskim muzeoloških instalacija i naučnih radova. 

 

Časopis Vizantrop u svojem petom broju najavljuje nove pomake u ostvarivanju nekih budućih koraka koji vode k jačanju vizualne antropologije, ne samo u Srbiji, već i na prostoru čitave bivše Jugoslavije. Osinivanje "Centra za vizuelnu antropolgiju - VAC" pozitivan je primjer upravo takvih koraka. Kao pozitivne primjere zgodno je i navesti SEF (Students' ethnographic film festival) festival u Zadru, ETNOFILm festival u Rovinju i  Etnoff (Student etno film festival) festival u Skopju. Šesta Ljetna škola vizualne antropologije u Beogradu koju organizira VAC također će proizvesti nove nade vizualne antropologije van akademije. 

 

U ovom se broju nalazi osam filmskih analiza, dva foto eseja, dva izvještaja, najava za radionicu filma te dva teksta iz nove rubrike "Vizualizirajmo sport". Među analizama posebno se ističu četiri analize filmova koji su bili u natjecateljskom programu 26. Međunarodnog festivala etnološkog filma kojem je ovaj broj dobrim dijelom posvećen.  

 

Filmske analize

 

U filmskim analizama nalaze se dokumentarni filmovi koji nas vode u udaljene krajeve i kulture, kao što je riječ u "The Eagle Huntress" koji se bavi pitanjem rodnih uloga i tradicije lova s orlom u narodu Kazakh, zatim "Iron Ministry", hvaljeni dokumentaran uradak koji prikazuje život putnika u vlaku koji putuje kroz Kinu, te "U potrazi za šamanom", pobjednik ovogodišnjeg Međunarodnog festivala etnološkog filma u Beogradu koji donosi priču o šumskom narodu Palawan i socioekonomskim tenzijama tradicionalnog načina života kojim žive. "Small people, big trees" dokumentaran je film o narodu Baka koji živi u prašumama Centralnoafričke Republike i čija se svakodnevnica poremetila dolaskom "Velikih ljudi" odnosno lovaca koji narušavaju prirodni okoliš naroda Baka. 

 

 

 

"Švedska teorija ljubavi" vodi nas u malo bliže krajeve, a u samome dokumentarcu propituje se ideologija koja se krije iza "recepta za dobar nordijski život" te koje je posljedice to ostavilo za društveni život u Švedskoj. Među "domaćima" je i dokumentarni film "Ravioli Rafioli" koji, riječima samih autora, "dokumentira vještinu proizvodnje vlastitog tradicijskog jela" u sklopu projekta Pazi što jedeš koji se već sedmu godinu zaredom odvija u organizaciji Etnografskog muzeja Istre. 

 

 

Jedna je od zastupljenih tema u filmskim analizama također tema "liminalnosti" koja je u dokumentarnom filmu "Naša planina" izražena kroz problematiku graničnog područja kontakta i interakcije dvije skupine ljudi u Rio de Janeiru: stanovnika najveće favele u Latinskoj Americi i stanovnika jednog od najbogatijih dijelova grada. U "Guru: Hidžra porodica" riječ je o drugoj vrsti liminalnosti, onoj koje samo društvo nameće osobama koje se ne identificiraju ni kao žene niti kao muškarci i kojima je u južnoj Aziji (Indija, Pakistan, Bangladeš) dodijeljen termin "hidžra". 

 

 

Vizualizirajmo Sport

 

U rubrici "Vizualizirajmo Sport" radi se, kako i sam naziv kaže, o vizualizaciji sporta. "Na cesti prema Kninu" simpatičan je osvrt na nacionalističke tenzije iz perspektive mladića koji se vraćaju kući s utakmice i putem prolaze kroz Kosovo prema Kninu, a "Angažovani dokumentarizam - priča o Azri Numanović" tekst je Jasenka Korjenića, između ostalog, o iskustvu snimanja filma o Azri Numanović i subverzivnosti ženskog nogometa u BiH. 

 

 

 

Foto eseji

 

Jedan se foto esej odnosi na Berlin i "estetiku grada kao enciklopediju promena (i) odnosa", a u drugome je pak riječ o Kini. Osim toga, u ovome je broju nezaobilazan i izvještaj sa studentskog festivala ETNOFF3, a može se pronaći i kratki izvještaj s izložbe "Perje, jabuke i zrno soli" Etnografskog muzeja u Zagrebu. 

 

 

 

Peti broj časopisa Vizantrop doista je bujan i šarolik raznim temama te je odlično štivo kako za vizualne antropologe tako i za sve ljubitelje vizualne ekspresije. Peti broj možete pročitati na linku  https://issuu.com/vizantrop/docs/vizantrop_broj_pet a moguće ga je i downloadati u visokoj rezoluciji http://bit.ly/2DPzZwN.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najava
Skorašnje objave
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square