© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com

Jugoslovenski socijalizam na filmu - peti ciklus

December 26, 2017

 
Peti ciklus (26. i 27.12.2017)
Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd
 

„Jugoslovenski socijalizam na filmu” je istraživačko-obrazovni projekat koji ima za cilj da preispita i reartikuliše istorijske uslove produkcije, distribucije i recepcije jugoslovenskog filmskog nasleđa. Projekat je posvećen ponovnom pregledu jugoslovenskih filmova koji se, po svom pristupu društvenoj stvarnosti prve dve faze jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, javljaju kao metoda novog sagledavanja diverzifikovanosti samoupravnog socijalističkog društva Jugoslavije. Projekat se sastoji od istraživanja i otvorenog javnog programa strukturiranog oko pet koncepata, a koji će u formi mesečnih javnih događaja i programacije filmova uz pozvane predavače/ice trajati od septembra do decembra 2017.

 

26. decembar 2017. u 19h

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11
Predavanje: Rade Pantić
Predavanje-performans: Doplgenger

Peti javni događaj projekta „Jugoslovenski socijalizam na filmu” sastoji se od sinematičnog predavanja-performansa umetničkog dua Doplgenger i predavanja Radeta Pantića.

 

ZA JEDNU DRUGAČIJU ISTORIJU JUGOSLOVENSKOG FILMA: SAMOUPRAVLJANJE, FILM I KULTURNI MODELI

Predavanje: Rade Pantić
 

Istorija jugoslovenskog filma se obično posmatra iz jednog pojednostavljenog narativa prema kome postoje, s jedne strane, rigidna režimska kolektivistička ideologija i njeni oficijelni reditelji, i, s druge strane, hrabri liberalni umetnici koji svojom autorskom individualnošću prkose zvaničnoj ideologiji i vladajućoj partijskoj birokratiji. Ovaj „disidentski diskurs“, nastao kao integralni deo mehanizama hladno-ratovske političke borbe, i dalje predstavlja dominatan problemski okvir koji oblikuje načine razmišljanja o istoriji jugoslovenske kinematografije i tako nastavlja da obavlja svoju ideološku funkciju u novim uslovima „post-socijalističke transformacije“. Predavanje će pokušati da ukaže na mogućnosti promišljanja jugoslovenskog filma na jedan drugačiji način koji bi uzeo u razmatranje kompleksnosti projekta jugoslovenskog samoupravljanja, njegove unutrašnje kontradikcije i različite faze, klasnu kompoziciju socijalističkog društva i klasne borbe koje su se unutar njega vodile i kulturne modele kroz koje su se ovi antagonizmi prelamali. Nadamo se da će ova perspektiva pokazati da je „disidentski diskurs“ samo jedan element internalan dinamici samoupravnog društva, i da se stoga ne može shvatiti bez poznavanje celosti društvene formacije čiji je sastavni deo, te da kao takav ne može služiti kao teorijska matrica za razumevanje istorije jugoslovenske kinematografije.

Rade Pantić je diplomirani istoričar umetnosti. Doktorirao je na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zaposlen je kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Ko-urednik je zbornika Savremena marksistička teorija umetnosti. Bavi se političkom ekonomijom, teorijom ideologije i teorijom umetnosti i filma.

 

RE: VIZIJA #5

Predavanje-performans: Doplgenger
 

Sprovodeći formalnu i diskurzivnu analizu filmskog materijala i jezika, predavanje-performans izvodi i iščitava blokove slika jugoslovenske kinematografije kao dokumente i projekcije socijalističkog društva putem kreiranja filmsko-montažnih nizova.

Doplgenger umetnički duo čine Isidora Ilić i Boško Prostran, film/video umetnici iz Beograda. Radovi Doplgengera se bave odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije. Doplgenger dekonstruiše filmski medij, jezik, strukturu i tekst kako bi ispitali načine putem kojih umetnost i pokretne slike učestvuju u kreiranju političke stvarnosti. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger interveniše na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi filmskog eseja. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije.

 

FILMSKI PROGRAM
27. decembar 2017.
 

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd
Selekcija: Isidora Ilić & Boško Prostran (Doplgenger)

27.12.2017. Projekcije filmova sa početkom u:


★ 17h Jezero (1950 / p: Zvezda film / r: Radivoje ‘Lola’ Đukić / 90 min)
★ 19h Koncert (1954 / p: Jadran film/ r: Branko Belan / 96 min)
★ 21h Grad (1963 / p: Sutjeska film / r: Marko Babac (segment “Srce”), Živojin Pavlović (segment “Obruč“), Vojislav ‘Kokan’ Rakonjac (segment “Ljubav”) / 80 min)

 

★★ Ulaz na javne događaje je besplatan. Ulaz na filmski program se plaća.

Istraživačko-obrazovni projekat ”Jugoslovenski socijalizam na filmu” organizuju udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe uz podršku Jugoslovenske kinoteke i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

★★★ Preuzeoto sa: http://www.transimage.org

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najava
Skorašnje objave
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square